Giấy chứng nhận chất lượng

  1. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Men vi sinh Bifina là sản phẩm men vi sinh có chứa lợi khuẩn Bifidobacterium và Lactobacillus bán chạy số 1 tại Nhật Bản suốt 22 năm liền, kể từ năm 1996 – Theo thống kê và công bố của công ty nghiên cứu thị trường FUJI KEIZAI Nhật Bản.

Xác nhận công bố: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Men vi sinh Bifina R

Xác nhận công bố: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Men vi sinh Bifina S

 

Xác nhận công bố: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Men vi sinh Bifina EX

2. Chứng nhận bán chạy số 1 Nhật Bản 22 năm liền

Men vi sinh Bifina R được xác nhận là sản phẩm bán chạy số 1 Nhật Bản 22 năm liên tiếp trên thị trường thực phẩm chức năng vi khuẩn axit lactic