Nhà thuốc Á Châu 4Số 67A Hậu Giang, Phường 05, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Nhà Thuốc Thái Minh235C Mai Xuân Thưởng, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhà thuốc ASIA (chi nhánh NT Á Châu 4 – Quận 6)55 Hậu Giang, Phường 02, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
0936 404 366