Nhà thuốc Yến Nhi170 u Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hiệu Thuốc Số 59272 Đường Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
0936 404 366