Men vi sinh Bifina S Nhật Bản hỗ trợ giảm triệu chứng Viêm đại tràng hiệu quả cao (Hộp 60 gói)

1.628.000

Men vi sinh Bifina Nhật hỗ trợ giảm viêm đại tràng hiệu quả cao
Men vi sinh Bifina S Nhật Bản hỗ trợ giảm triệu chứng Viêm đại tràng hiệu quả cao (Hộp 60 gói)

1.628.000

Danh mục:
0936 404 366