CTY CP DP ANH PHƯƠNG-0983.643.660CHỢ HAPULICO THANH XU N HÀ NỘI
CTY TNHH TM DP HƯNG THỊNH-0914.612.540CHỢ HAPULICO THANH XU N HÀ NỘI
QUẦY 421-0984138983CHỢ HAPULICO THANH XU N HÀ NỘI
NHÀ THUỐC MINH TIẾN -02438542870SỐ 5 NGUYỄN QUÝ ĐỨC
NHÀ THUỐC 17T4 TRUNG HÒA NH N CHÍNH-0945.013.323NHÀ THUỐC 17T4 TRUNG HÒA NH N CHÍNH, DƯỢC SĨ HỒ ANH TUẤN
0936 404 366